Tjänster

Vi åtar oss större och mindre byggprojekt i lösvirke. Vi ser till helheten och estetiska detaljer som harmonierar. Vi samarbetar med arkitekter som kan hjälpa er med bygglovsritningar. Behöver markarbeten och grundarbeten utföras, kan vi hjälpa till med det. Kort sagt, vi bygger allt från golv till tak.

 
 

Total entreprenad

Vi åtar oss större och mindre byggprojekt i lösvirke. Vi ser till helheten och estetiska detaljer som harmonierar. Vi samarbetar med arkitekter som kan hjälpa er med bygglovsritningar. Behöver markarbeten och grundarbeten utföras kan vi också hjälpa till med det. Kort sagt vi bygger allt från golv till tak.

 

Renovering

Stockholmsrum planerar och projektleder renoveringsobjekt som äldre byggnader, kök och badrum. Med hänsyn till ursprung och tradition tar vi med hantverksskicklighet hand om gamla hus och rustar och bevarar det som är värt att bevaras. Vi har kunskap om vilka ombyggnader som kräver bygglov och bygganmälan från kommunen.

 
sovrum2.jpg

Kök och badrum

Med bred erfarenhet från renoveringar i kök och badrum vet vi vad som fungerar och har behörighet för våtrum och el. Allt för att du ska känna dig trygg med oss som professionell leverantör.